Dr. Davina D. Craps

Specialisatie:

Archeologie, Osteologie, Fysische Antropologie, Paleopathologie, Gewrichtziekten, Geschiedenis van Geneeskunde, Paleodemografie, Osteoarcheologie, Anatomie.


Academische Opleiding

- PhD in Archeologie (2011-2015) - Durham University, UK.

Thesis: Exploring New Research Avenues for Osteoarthritis and Rheumatoid Arthritis in Palaeopathology: Interdisciplinary Approaches Focusing on Methodological Techniques.

 

- MSc in Palaeopathology (2010-2011) - Durham University, UK.

Thesis: The Prevalence of Osteoarthritis in the Post-Medieval Population of Fewston: A Methodological Study. 

 

- MSc in Human Osteology and Funerary Archaeology (2007-2008) - University of Sheffield, UK.

Thesis: The Methods, Validity and Accuracy of Mandible Reconstruction in the Field of Facial Approximation.

 

- MA in Eastern Mediterranean Archaeology (2006-2007) - Katholieke Universiteit Leuven, BE.

Thesis: Papio anubis or Papio Hamadryas? A Comparative Analysis to Identify Baboon Remains from HK6 at Hierakonpolis, Egypt.

 

- MA (Licentiaat) in Kunstwetenschappen en Archeologie (2004-2006) - Vrije Universiteit Brussel, BE.

Thesis: Waar zijn de kinderen? Een Bijdrage tot het Onderzoek naar de Materiële Cultuur en de Funeraire Gewoonten met Betrekking tot Kindergraven uit de IJzertijd op Cyprus.

- Erasmus- student (2005) aan Universiteit van Nicosia, Cyprus. 

 

- BA (Kandidaat) in Kunstwetenschappen en Archeologie (2002-2004) - Vrije Universiteit Brussel, BE.


Bijkomende Opleidingen

- Associate Fellow of the Higher Education Academy (HEA), UK

 

- Durham University Learning and Teaching Award (DULTA), UK

 

- Certificate in Teaching English as a Foreign Language (TEFL), Boston Language Institute, MA, USA.

Verenigingen - Lidmaatschap

British Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology (BABAO) - lid sinds 2010

Belgian Osteoarchaeology and Physical Anthropology Society (BOAPAS) - stichtend lid en in het committee.